KhanhTran Người Kết Nối – Sale & Marketing Manager

1. Chuyên tư vấn xây dựng kênh truyền thông, kinh doanh dịch vụ
2. Quảng bá thương hiệu, chạy ADS tối ưu các kênh, set up hệ thống bán hàng
3. Hỗ trợ mở gian hàng online, nhiều đơn, uy tín.
4. Mở lớp hướng dẫn thực hành markeing online tổng hợp hàng tháng, học vào cuối tuần. Đào tạo chuyên viên các cấp, hướng dẫn kinh nghiệp thực chiến bổ sung các vị trí quan trọng cho doanh nghiệp.
Đặc biệt lên kế hoạch xây dựng & phát triển thương hiệu cá nhân kết nối sản phẩm, đẩy mạnh truyền thông tăng độ nhận diện tới khách hàng tiềm năng.

Đào tạo & giải pháp bán hàng online hiệu quả

Xây dựng hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu sản phẩm mới

Lên kế hoạch kinh doanh & quảng cáo ra đơn các mặt hàng dịch vụ chủ chốt.

Khanh Tran Connector
Khanh Marcom Người Kết Nối Doanh Nghiệp

* Liên hệ tư vấn chi tiết: 0982488600

#khanhmarcom #marketingleader #digitalmarketing #marketingonline #banhang_online #xaydungphongkinhdoanhbatdongsan #covanphattrienduan #tuvandautuhieuqua #nguoiketnoi #marketingtonghop #xaydungphatriendoanhnghiep #tochucevent #trienkhaikinhdoanhieuqua