Khanh Tran Connector – Người Kết Nối Doanh Nghiệp

Khanh Tran Connector

KhanhTran Người Kết Nối – Sale & Marketing Manager 1. Chuyên tư vấn xây dựng kênh truyền thông, kinh doanh dịch vụ 2. Quảng bá thương hiệu, chạy ADS tối ưu các kênh, set up hệ thống bán hàng 3. Hỗ trợ mở gian hàng online, nhiều đơn, uy tín. 4. Mở lớp hướng dẫn […]