K&M CONNECT – TRUNG TÂM KẾT NỐI NHÂN SỰ & DOANH NGHIỆP

Khanh Tran Connector

Khanh Tran Connector – Người Kết Nối Tin Cậy

Tư vấn tuyển dụng, hỗ trợ đào tạo kĩ năng HR-Marketing-Sale đa dịch vụ.

Tuyển mass, tuyển nvkd các ngành, tuyển nhân sự cấp cao.

Xây dựng hệ thống nhân sự & khối kinh doanh, quy trình tuyển dụng từng bộ phận.

Tối ưu hóa quy trình, lên kế hoạch chi tiết từ ý tưởng BLĐ, hỗ trợ trực tiếp hoàn thành chỉ tiêu.

* Liên hệ chi tiết 0982488600 P. Admin

#kmconnect #tuyendungnhansu #nhanvienkinhdoanh_tphcm #daotaohoinhap #xaydungthuonghieu #xaydungvanhoadoanhnghiep #khanhmarcom #khanhtran_marketingbatdongsan #khanhtran_connector #nguoiketnoi #tuyendungdaotao_nvkd #marketingtonghop #congtynguonnhanluc